Committees

Steering Committee

1.      Jianmin Wang (Tsinghua University, jimwang@tsinghua.edu.cn)

2.      Chongyi Yuan (Peking University, lwyuan@pku.edu.cn)

3.      Liang Zhang (Fudan University, lzhang@fudan.edu.cn)

4.      Jianwen Su (University of California at Santa Barbara, su@cs.ucsb.edu)

5.      Arthur ter Hofstede (Queensland University of Technology, a.terhofstede@qut.edu.au)

 

Honorary Chair

Junliang Chen (Beijing University of Posts and Telecommunications, chjl@bupt.edu.cn)

 

General co-Chairs

Jianmin Wang (Tsinghua University, jimwang@tsinghua.edu.cn)

Chongyi Yuan (Peking University, lwyuan@pku.edu.cn)

 

Publicity Chair

Yahui Lu (Shenzhen University, luyahui@szu.edu.cn)

 

Program co-Chairs

Jianxun Liu (PC Chair, Hunan University of Science and Technology, ljx529@gmail.com)

Lijie Wen (PC Chair, Tsinghua University, wenlj00@mails.thu.edu.cn)

 

Industry Track co-Chairs

Liang Zhang (Fudan University, lzhang@fudan.edu.cn)

Wen Tan (ZhongLian Software)

 

Demo Chair

Yang Yu (SUN YAT-SEN University, yuy@mail.sysu.edu.cn)

 

Sponsorship Chair

George Qiao (Centrin Data Systems)

 

Proceeding co-Chairs

Jian Cao (Shanghai Jiao Tong University, cao-jian@cs.sjtu.edu.cn)

Yang Zhang (Beijing University of Posts and Telecommunications, YangZhang@bupt.edu.cn)

 

Organization co-Chairs

Yingbo Liu (Tsinghua University, lyb01@mails.thu.edu.cn)

Yang Zhang (Beijing University of Posts and Telecommunications, YangZhang@bupt.edu.cn)

 

Program Committee

1.      Jian Cao (Shanghai Jiao Tong University, cao-jian@cs.sjtu.edu.cn)

2.      Lizhen Cui (Shandong University, clz@sdu.edu.cn)

3.      Wanchun Dou (Nanjing University, douwc@nju.edu.cn)

4.      Zaiwen Feng (Wuhan University, zwfeng@whu.edu.cn)

5.      Yanbo Han (North China University of Technology, yhan@ict.ac.cn)

6.      Tao Hu (Hainan University, huxuefeng2000@yahoo.com)

7.      Zhiwu Li (Xidian University, zhwli@xidian.edu.cn)

8.      Jianxun Liu (PC Chair, Hunan University of Science and Technology, ljx529@gmail.com)

9.      Min Liu (Tongji University, lmin@tongji.edu.cn)

10.   Yingbo Liu (Tsinghua University, lyb01@mails.thu.edu.cn)

11.   Yahui Lu (Shenzhen University, luyahui@szu.edu.cn)

12.   Zongwei Luo (The University of Hongkong, zwluo@eti.hku.hk)

13.   Chun Ouyang (Queensland University of Technology, Australia, c.ouyang@qut.edu.au)

14.   Zhiyong Peng (Wuhan University, peng@whu.edu.cn)

15.   Shigang Qin (Hunan Electrical PolyTechnic, xizao2008@gmail.com)

16.   Jianwen Su (University of California at Santa Barbara, USA, su@cs.ucsb.edu)

17.   Yong Tang (South China Normal University, ytang4@qq.com)

18.   Arthur ter Hofstede (Queensland University of Technology, Australia, a.terhofstede@qut.edu.au)

19.   Li Wan (Huazhong University of Science and Technology, wanl@hustcad.com)

20.   Jianmin Wang (Tsinghua University, jimwang@tsinghua.edu.cn)

21.   Jun Wei (Institute of Software, CAS, China, weijun@iscas.ac.cn)

22.   Lijie Wen (PC Chair, Tsinghua University, wenlj00@mails.thu.edu.cn)

23.   Yiping Wen (Central South University, China, ypwen81@gmail.com)

24.   Raymond Wong (University of New South Wales, Australia, wong@cse.unsw.edu.au)

25.   Jinhua Xiong (Institute of Computing Technology, CAS, China, xjh@ict.ac.cn)

26.   Jianliang Xu (Ocean University of China, xjl9898@mail.ouc.edu.cn)

27.   Dong Yang (SouthEast University, yangdong@dhu.edu.cn)

28.   Jian Yang (Macquarie University, Australia, jian.yang@mq.edu.au)

29.   Jianwei Yin (Zhejiang University, zjuyjw@cs.zju.edu.cn)

30.   Yang Yu (SUN YAT-SEN University, yuy@mail.sysu.edu.cn)

31.   Chongyi Yuan (Peking University, lwyuan@pku.edu.cn)

32.   Haiping Zha (Naval Armament Research Institute of PLA, chp04@mails.thu.edu.cn)

33.   Li Zhang (Tsinghua University, lizhang@tsinghua.edu.cn)

34.   Liang Zhang (Fudan University, lzhang@fudan.edu.cn)

35.   Yang Zhang (Beijing University of Posts and Telecommunications, YangZhang@bupt.edu.cn)

36.   Wen Zhao (Peking University, zhaowen@pku.edu.cn)

37.   Yuming Zhou (Nanjing University, zhouyuming@nju.edu.cn)

Organizers  


Sponsors